Γειά σας, παρακαλούμε ενημερώστε μας πως μπορούμε να βελτιωθούμε περαιτέρω.

Ο καλύτερος τρόπος για να βελτιωθείτε

είναι να το κλείσετε το μαγαζί. Είστε τελείως αναξιόπιστοι αναπαράγοντας μη διασταυρωμένες ειδήσεις επειδή ο aggregator σας δουλέυει με αλγόριθμους του κώλου. ΜΗ διασπείρετε ψευδείς ειδήσεις. Δεν πορεί κάποιο αδίκημα θα διαπράτεττε. Το τελευταίο που είδα είναι αναπαραγωγή είδησης για το φαρμακονήσι με φωτογραφία που προκαλεί Αγανάκτηση (sic) και η οποία είναι από παρόμοια περίπτωση του 2012 στην Τουρκία. Πως το βρήκα;Ψάχνοντας στο Google, στείοι.

5th ranked
Vote
Sign in Sign in with Yahoo
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
Tom Tziros shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

0 comments

Sign in Sign in with Yahoo
Signed in as (Sign out)
Submitting...

Feedback and Knowledge Base