Γειά σας, παρακαλούμε ενημερώστε μας πως μπορούμε να βελτιωθούμε περαιτέρω.

Ούτε μια είδηση για την εθνική επαίτιο της Κύπρου σήμερα 1η Απριλίου! Μπράβο σας..

Ούτε μια είδηση για το απελευθερωτικό αγώνα της Κύπρου... και βάζετε όλη τη σαπιοκουλτούρα..Συγχαρητήρια για το επίπεδό σας

13th ranked
Vote
Sign in Sign in with Yahoo
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
Νικόλαος Σοφιανός shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

0 comments

Sign in Sign in with Yahoo
Signed in as (Sign out)
Submitting...

Feedback and Knowledge Base