Γειά σας, παρακαλούμε ενημερώστε μας πως μπορούμε να βελτιωθούμε περαιτέρω.

Σελιδοποίηση - εμφάνιση.

Καλησπέρα,Καλή χρονιά!

Τα άρθρα σας, όταν τα ανεβάζεται, είναι όπως ένας σωρός με λέξεις. Δεν υπάρχουν προτάσεις παράγραφοι κ. λπ.

Αυτό με έχει κάνει να μην διαβάσω πολλά άρθρα σας και ας είναι ενδιαφέρουσα η κεφαλίδα σου.

Ευχαριστώ για το χρόνο σας!
Νίκος Ασλανίδης

3rd ranked
Vote
Sign in
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
Nikos Aslanidis shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

0 comments

Sign in
Signed in as (Sign out)
Submitting...

Feedback and Knowledge Base