Hi, please let us know how we can improve further.

có 1 lỗi nhỏ của link trên nội dung trang

Em gửi 1 lỗi nhỏ , em vừa thấy như sau:
Khi hover vào link, show ra 1 popup chứa nội dung là những dòng code HTML.
Như hình mô tả lỗi sau đây : http://screencast.com/t/7HPBjAh3q

2nd xếp hạng
bình chọn
Đăng nhập
Đăng nhập với tên (Đăng xuất)
Bạn có lượt bình chọn (?) (Đang xử lý…)
Mai Đinh chia sẻ ý kiến  ·   ·  Báo ý kiến không hợp lệ…  ·  Admin →

0 nhận xét

Đăng nhập
Đăng nhập với tên (Đăng xuất)
Đang gửi...

Phản hồi và tài liệu giải đáp