Hi, please let us know how we can improve further.

có 1 lỗi nhỏ của link trên nội dung trang

Em gửi 1 lỗi nhỏ , em vừa thấy như sau:
Khi hover vào link, show ra 1 popup chứa nội dung là những dòng code HTML.
Như hình mô tả lỗi sau đây : http://screencast.com/t/7HPBjAh3q

2nd xếp hạng
Bình chọn
Đăng nhập
Kiểm tra!
(đang nghĩ ...)
Khởi động lại
hoặc đăng nhập với
 • yahoo
  Password icon
  Đăng nhập với tên (Đăng xuất)
  Bạn có lượt bình chọn (?) (đang xử lý…)
  Mai ĐinhMai Đinh chia sẻ ý kiến  ·   ·  Báo ý kiến không hợp lệ…  ·  Admin →

  0 nhận xét

  Đăng nhập
  Kiểm tra!
  (đang nghĩ ...)
  Khởi động lại
  hoặc đăng nhập với
  • yahoo
   Password icon
   Đăng nhập với tên (Đăng xuất)
   Đang gửi...

   Phản hồi và tài liệu giải đáp