Hi, please let us know how we can improve further.

vậy, nếu tôi mượn xe của hàng xóm đi thì cũng bị phạt ư?

Quy định về phương tiện chính chủ hay không chính chủ như dở hơi. Thế tôi đi xe mượn của ông hàng xóm thì sao? Khác họ, ko thể nói dối là xe của bố,anh, em....
Tóm lại là luật vớ vẩn. Được cái nọ, hỏng cái kia.

19th xếp hạng
bình chọn
Đăng nhập
Đăng nhập với tên (Đăng xuất)
Bạn có lượt bình chọn (?) (Đang xử lý…)
Huy chia sẻ ý kiến  ·   ·  Báo ý kiến không hợp lệ…  ·  Admin →

0 nhận xét

Đăng nhập
Đăng nhập với tên (Đăng xuất)
Đang gửi...

Phản hồi và tài liệu giải đáp