Hi, please let us know how we can improve further.

vậy, nếu tôi mượn xe của hàng xóm đi thì cũng bị phạt ư?

Quy định về phương tiện chính chủ hay không chính chủ như dở hơi. Thế tôi đi xe mượn của ông hàng xóm thì sao? Khác họ, ko thể nói dối là xe của bố,anh, em....
Tóm lại là luật vớ vẩn. Được cái nọ, hỏng cái kia.

19th ranked
Vote
Sign in
Check!
(thinking…)
Reset
or sign in with
 • yahoo
  Password icon
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  HuyHuy shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

  0 comments

  Sign in
  Check!
  (thinking…)
  Reset
  or sign in with
  • yahoo
   Password icon
   Signed in as (Sign out)
   Submitting...

   Feedback and Knowledge Base