Hi, please let us know how we can improve further.

vậy, nếu tôi mượn xe của hàng xóm đi thì cũng bị phạt ư?

Quy định về phương tiện chính chủ hay không chính chủ như dở hơi. Thế tôi đi xe mượn của ông hàng xóm thì sao? Khác họ, ko thể nói dối là xe của bố,anh, em....
Tóm lại là luật vớ vẩn. Được cái nọ, hỏng cái kia.

16th ranked
Bình chọn
Đăng nhập
Kiểm tra!
(suy nghĩ ...)
Khởi động lại
Hoặc đăng nhập với
 • facebook
 • google
  Password icon
  Đăng nhập với tên (Đăng xuất)
  Bạn có lượt bình chọn (?) (Suy nghĩ…)
  HuyHuy chia sẻ ý kiến  ·   ·  Báo ý kiến không hợp lệ…  ·  Admin →

  0 nhận xét

  Đăng nhập
  Kiểm tra!
  (suy nghĩ ...)
  Khởi động lại
  Hoặc đăng nhập với
  • facebook
  • google
   Password icon
   Đăng nhập với tên (Đăng xuất)
   Đang gửi...

   Phản hồi và những kiến ​​thức cơ sở