Hi, please let us know how we can improve further.

Khiếu nại đã nhiều năm vẫn chưa giải quyết thỏa đáng

Có một vụ việc khiếu nại đã nhiều năm nhưng chưa được giải quyết thỏa đáng. Chúng tôi muốn đăng tin này lên Yahoo thì làm thế nào??

28th ranked
Bình chọn
Đăng nhập
Kiểm tra!
(suy nghĩ ...)
Khởi động lại
Hoặc đăng nhập với
 • facebook
 • google
  Password icon
  Đăng nhập với tên (Đăng xuất)
  Bạn có lượt bình chọn (?) (Suy nghĩ…)
  Tin Tức Công Dân - Việt NamTin Tức Công Dân - Việt Nam chia sẻ ý kiến  ·   ·  Báo ý kiến không hợp lệ…  ·  Admin →

  0 nhận xét

  Đăng nhập
  Kiểm tra!
  (suy nghĩ ...)
  Khởi động lại
  Hoặc đăng nhập với
  • facebook
  • google
   Password icon
   Đăng nhập với tên (Đăng xuất)
   Đang gửi...

   Phản hồi và những kiến ​​thức cơ sở