Hi, please let us know how we can improve further.

Tôi thấy sự việc ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng hôn nhà sư chúng ta không nên đưa tin hay đào sâu vào sự việc này, vì nó xúc phạm tôn giáo ..

6th xếp hạng
Bình chọn
Đăng nhập
Kiểm tra!
(đang nghĩ ...)
Khởi động lại
hoặc đăng nhập với
 • yahoo
  Password icon
  Đăng nhập với tên (Đăng xuất)
  Bạn có lượt bình chọn (?) (đang xử lý…)
  phan quỳnh anhphan quỳnh anh chia sẻ ý kiến  ·   ·  Báo ý kiến không hợp lệ…  ·  Admin →

  3 nhận xét

  Đăng nhập
  Kiểm tra!
  (đang nghĩ ...)
  Khởi động lại
  hoặc đăng nhập với
  • yahoo
   Password icon
   Đăng nhập với tên (Đăng xuất)
   Đang gửi...

   Phản hồi và tài liệu giải đáp