Hi, please let us know how we can improve further.

Tôi thấy sự việc ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng hôn nhà sư chúng ta không nên đưa tin hay đào sâu vào sự việc này, vì nó xúc phạm tôn giáo ..

12th ranked
Bình chọn
Đăng nhập
Kiểm tra!
(suy nghĩ ...)
Khởi động lại
Hoặc đăng nhập với
 • facebook
 • google
  Password icon
  Đăng nhập với tên (Đăng xuất)
  Bạn có lượt bình chọn (?) (Suy nghĩ…)
  phan quỳnh anhphan quỳnh anh chia sẻ ý kiến  ·   ·  Báo ý kiến không hợp lệ…  ·  Admin →

  2 nhận xét

  Đăng nhập
  Kiểm tra!
  (suy nghĩ ...)
  Khởi động lại
  Hoặc đăng nhập với
  • facebook
  • google
   Password icon
   Đăng nhập với tên (Đăng xuất)
   Đang gửi...

   Phản hồi và những kiến ​​thức cơ sở