Hi, please let us know how we can improve further.

Tôi thấy sự việc ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng hôn nhà sư chúng ta không nên đưa tin hay đào sâu vào sự việc này, vì nó xúc phạm tôn giáo ..

6th xếp hạng
bình chọn
Đăng nhập
Đăng nhập với tên (Đăng xuất)
Bạn có lượt bình chọn (?) (Đang xử lý…)
phan quỳnh anh chia sẻ ý kiến  ·   ·  Báo ý kiến không hợp lệ…  ·  Admin →

3 nhận xét

Đăng nhập
Đăng nhập với tên (Đăng xuất)
Đang gửi...

Phản hồi và tài liệu giải đáp