Hi, please let us know how we can improve further.

tôi nghĩ yahoo tin tức nên cho bình luận lại các bài báo! vì nó thể hiện được ý chí dân chủ của người VIET NAM

tôi thấy những vấn đề nhạy cảm về tình hình biên giới, biển đông và các thông tin diễn biến xảy ra hằng ngày ngoài việc để cho người dân được biêt. yahoo tin tức nên mở lại phần bình luận để mõi người được nói lên tiếng nói của mình cho cả cộng đồng biết! vì nếu không có yahoo thì cũng có các trang web khác để họ nói lên điều đó! yahoo tin tức muốn phát triển mạnh thì nên xem xét lại điều này!

3rd xếp hạng
bình chọn
Đăng nhập
Đăng nhập với tên (Đăng xuất)
Bạn có lượt bình chọn (?) (Đang xử lý…)
Khách chia sẻ ý kiến  ·   ·  Báo ý kiến không hợp lệ…  ·  Admin →

2 nhận xét

Đăng nhập
Đăng nhập với tên (Đăng xuất)
Đang gửi...
  • Doanthimyquyen Robot-quyen 0939061666 đã bình luận  ·   ·  Báo vi phạm không đúng

    tôi nghĩ yahoo tin tức nên cho bình luận lại các bài báo! vì nó thể hiện được ý chí dân chủ của người VIET NAM

    tôi thấy những vấn đề nhạy cảm về tình hình biên giới, biển đông và các thông tin diễn biến xảy ra hằng ngày ngoài việc để cho người dân được biêt. yahoo tin tức nên mở lại phần bình luận để mõi người được nói lên tiếng nói của mình cho cả cộng đồng biết! vì nếu không có yahoo thì cũng có các trang web khác để họ nói lên điều đó! yahoo tin tức muốn phát triển mạnh thì nên xem xét lại điều này!

Phản hồi và tài liệu giải đáp