Hi, please let us know how we can improve further.

Việt Nam xếp hạng 123/176 nước Tham những nhất thế giờ. Mình là Xã Hội Chủ Nghĩa, Do dân, vì dân, mà có 123. Chứng tỏ chính quyền vẫn...

Chứng tỏ rằng nước ta vẫn chưa hẳn XHCN đúng chất.

42nd xếp hạng
Bình chọn
Đăng nhập
Kiểm tra!
(đang nghĩ ...)
Khởi động lại
hoặc đăng nhập với
 • yahoo
  Password icon
  Đăng nhập với tên (Đăng xuất)
  Bạn có lượt bình chọn (?) (đang xử lý…)
  HiệpHiệp chia sẻ ý kiến  ·   ·  Báo ý kiến không hợp lệ…  ·  Admin →

  0 nhận xét

  Đăng nhập
  Kiểm tra!
  (đang nghĩ ...)
  Khởi động lại
  hoặc đăng nhập với
  • yahoo
   Password icon
   Đăng nhập với tên (Đăng xuất)
   Đang gửi...

   Phản hồi và tài liệu giải đáp