Hi, please let us know how we can improve further.

tại sao chèn quảng cáo vào clip ngày càng dài thế?

quảng cáo kéo dài 52 phút + thời gian load thật sự gây khó chịu với người xem! có thể chèn clip quảng cáo vào 1 bên đâu c ần bắt người xem phải xem lặp đi lặp lại 1 clip quảng cáo gây khó chịu như thế! ngày càng thất vọng yahoo. đọc mà không commnet được đã không hay rồi thêm kiểu quảng cáo ngày càng khó chịu nữa!

19th ranked
Vote
Sign in
Check!
(thinking…)
Reset
or sign in with
 • yahoo
  Password icon
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  cườngcường shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

  0 comments

  Sign in
  Check!
  (thinking…)
  Reset
  or sign in with
  • yahoo
   Password icon
   Signed in as (Sign out)
   Submitting...

   Feedback and Knowledge Base