Hi, please let us know how we can improve further.

tại sao chèn quảng cáo vào clip ngày càng dài thế?

quảng cáo kéo dài 52 phút + thời gian load thật sự gây khó chịu với người xem! có thể chèn clip quảng cáo vào 1 bên đâu c ần bắt người xem phải xem lặp đi lặp lại 1 clip quảng cáo gây khó chịu như thế! ngày càng thất vọng yahoo. đọc mà không commnet được đã không hay rồi thêm kiểu quảng cáo ngày càng khó chịu nữa!

19th xếp hạng
bình chọn
Đăng nhập
Đăng nhập với tên (Đăng xuất)
Bạn có lượt bình chọn (?) (Đang xử lý…)
cường chia sẻ ý kiến  ·   ·  Báo ý kiến không hợp lệ…  ·  Admin →

0 nhận xét

Đăng nhập
Đăng nhập với tên (Đăng xuất)
Đang gửi...

Phản hồi và tài liệu giải đáp