Hi, please let us know how we can improve further.

tại sao chèn quảng cáo vào clip ngày càng dài thế?

quảng cáo kéo dài 52 phút + thời gian load thật sự gây khó chịu với người xem! có thể chèn clip quảng cáo vào 1 bên đâu c ần bắt người xem phải xem lặp đi lặp lại 1 clip quảng cáo gây khó chịu như thế! ngày càng thất vọng yahoo. đọc mà không commnet được đã không hay rồi thêm kiểu quảng cáo ngày càng khó chịu nữa!

16th ranked
Bình chọn
Đăng nhập
Kiểm tra!
(suy nghĩ ...)
Khởi động lại
Hoặc đăng nhập với
 • facebook
 • google
  Password icon
  Đăng nhập với tên (Đăng xuất)
  Bạn có lượt bình chọn (?) (Suy nghĩ…)
  cườngcường chia sẻ ý kiến  ·   ·  Báo ý kiến không hợp lệ…  ·  Admin →

  0 nhận xét

  Đăng nhập
  Kiểm tra!
  (suy nghĩ ...)
  Khởi động lại
  Hoặc đăng nhập với
  • facebook
  • google
   Password icon
   Đăng nhập với tên (Đăng xuất)
   Đang gửi...

   Phản hồi và những kiến ​​thức cơ sở