Hi, please let us know how we can improve further.

Chạy theo nước ngoài bỏ truyền thống trí thức vậy hả, dẹp hết đi

12th ranked
Bình chọn
Đăng nhập
Kiểm tra!
(suy nghĩ ...)
Khởi động lại
Hoặc đăng nhập với
 • facebook
 • google
  Password icon
  Đăng nhập với tên (Đăng xuất)
  Bạn có lượt bình chọn (?) (Suy nghĩ…)
  Khách chia sẻ ý kiến  ·   ·  Báo ý kiến không hợp lệ…  ·  Admin →

  2 nhận xét

  Đăng nhập
  Kiểm tra!
  (suy nghĩ ...)
  Khởi động lại
  Hoặc đăng nhập với
  • facebook
  • google
   Password icon
   Đăng nhập với tên (Đăng xuất)
   Đang gửi...
   • ThảoThảo đã bình luận  ·   ·  Báo vi phạm không đúng

    Ông "Tiến sĩ giao sư" j đấy học tới lớp mấy hay mua bang thế? Hiểu thế nào là tet cổ truyền k ha? Nói ra quan điểm mà ko bit suy luận...dẹp cái bằng đó đi là vừa...ngu học quá

   Phản hồi và những kiến ​​thức cơ sở