Hi, please let us know how we can improve further.

Chạy theo nước ngoài bỏ truyền thống trí thức vậy hả, dẹp hết đi

14th xếp hạng
bình chọn
Đăng nhập
Đăng nhập với tên (Đăng xuất)
Bạn có lượt bình chọn (?) (Đang xử lý…)
Khách chia sẻ ý kiến  ·   ·  Báo ý kiến không hợp lệ…  ·  Admin →

2 nhận xét

Đăng nhập
Đăng nhập với tên (Đăng xuất)
Đang gửi...
  • Thảo đã bình luận  ·   ·  Báo vi phạm không đúng

    Ông "Tiến sĩ giao sư" j đấy học tới lớp mấy hay mua bang thế? Hiểu thế nào là tet cổ truyền k ha? Nói ra quan điểm mà ko bit suy luận...dẹp cái bằng đó đi là vừa...ngu học quá

Phản hồi và tài liệu giải đáp