Hi, please let us know how we can improve further.

TÔI THÌ RẤT TÁN THÀNH Ý KIẾN CỦA GIÁO SƯ VTX, VÌ CỨ HỄ THẤY LỄ TẾT LÀ LẠI THẤY KHÓ KHĂN .VÀ CUỘC SỐNG CÀNG CỨ KHÓ KHĂN HƠN KHI CỨ LỄ TẾT HƠN

28th ranked
Bình chọn
Đăng nhập
Kiểm tra!
(suy nghĩ ...)
Khởi động lại
Hoặc đăng nhập với
 • facebook
 • google
  Password icon
  Đăng nhập với tên (Đăng xuất)
  Bạn có lượt bình chọn (?) (Suy nghĩ…)
  TÂMTÂM chia sẻ ý kiến  ·   ·  Báo ý kiến không hợp lệ…  ·  Admin →

  1 Bình luận

  Đăng nhập
  Kiểm tra!
  (suy nghĩ ...)
  Khởi động lại
  Hoặc đăng nhập với
  • facebook
  • google
   Password icon
   Đăng nhập với tên (Đăng xuất)
   Đang gửi...

   Phản hồi và những kiến ​​thức cơ sở