Hi, please let us know how we can improve further.

TÔI THÌ RẤT TÁN THÀNH Ý KIẾN CỦA GIÁO SƯ VTX, VÌ CỨ HỄ THẤY LỄ TẾT LÀ LẠI THẤY KHÓ KHĂN .VÀ CUỘC SỐNG CÀNG CỨ KHÓ KHĂN HƠN KHI CỨ LỄ TẾT HƠN

44th xếp hạng
Bình chọn
Đăng nhập
Kiểm tra!
(đang nghĩ ...)
Khởi động lại
hoặc đăng nhập với
 • yahoo
  Password icon
  Đăng nhập với tên (Đăng xuất)
  Bạn có lượt bình chọn (?) (đang xử lý…)
  TÂMTÂM chia sẻ ý kiến  ·   ·  Báo ý kiến không hợp lệ…  ·  Admin →

  1 bình luận

  Đăng nhập
  Kiểm tra!
  (đang nghĩ ...)
  Khởi động lại
  hoặc đăng nhập với
  • yahoo
   Password icon
   Đăng nhập với tên (Đăng xuất)
   Đang gửi...

   Phản hồi và tài liệu giải đáp