Hi, please let us know how we can improve further.

tôi ko thể tin nổi hàng ngày lại xảy ra những chuyện cướp bóc dã man như vậy?vậy còn gì là trật tự mà lại nham nhảm kêu trật tự.

tôi ko thể tin nổi ngày càng nhiều những vụ cướp boc lại như vậy
an ninh thì nham nhảm kêu gào. chẳng lẽ lại chịu thua những đối tượng ác man sao. Tính mạng của người dân đang bị chính những người xung quanh đe dạo. Vậy đất nước yên bình sao?tôi vọng nhà nước mình có biện pháp an toàn để trán áp tội phạm.

44th xếp hạng
bình chọn
Đăng nhập
Đăng nhập với tên (Đăng xuất)
Bạn có lượt bình chọn (?) (Đang xử lý…)
ygfoe chia sẻ ý kiến  ·   ·  Báo ý kiến không hợp lệ…  ·  Admin →

0 nhận xét

Đăng nhập
Đăng nhập với tên (Đăng xuất)
Đang gửi...

Phản hồi và tài liệu giải đáp