Hi, please let us know how we can improve further.

quangteo_9282

gfhhgjmkh,.xcvd

28th ranked
Bình chọn
Đăng nhập
Kiểm tra!
(suy nghĩ ...)
Khởi động lại
Hoặc đăng nhập với
 • facebook
 • google
  Password icon
  Đăng nhập với tên (Đăng xuất)
  Bạn có lượt bình chọn (?) (Suy nghĩ…)
  hoangvanhienhoangvanhien chia sẻ ý kiến  ·   ·  Báo ý kiến không hợp lệ…  ·  Admin →

  2 nhận xét

  Đăng nhập
  Kiểm tra!
  (suy nghĩ ...)
  Khởi động lại
  Hoặc đăng nhập với
  • facebook
  • google
   Password icon
   Đăng nhập với tên (Đăng xuất)
   Đang gửi...
   • Phạm Cát Phạm Cát đã bình luận  ·   ·  Báo vi phạm không đúng

    Trời ơi là trời đến bây giờ mà vẫn có những cán bộ cấp thứ trửng còn đứng ra bảo vệ đường sắt khổ rộng 1 mét . Khổ 1m không thể nào chạy nhanh tầu được , chỉ có lật tầu mà thôi . Tôi thật hổ then với đường sắt VN . Năm 2020 trở thành một nước CNH rồi mà vẫn còn bảo vệ cái đường sắt lạc hậu 1m . mà tôi cũng ngạc nhiên ngay CP , QH cũng chẳng ai quan tâm đến đường sắt ????

   Phản hồi và những kiến ​​thức cơ sở