Hi, please let us know how we can improve further.

quangteo_9282

gfhhgjmkh,.xcvd

44th ranked
Vote
Sign in
Check!
(thinking…)
Reset
or sign in with
 • yahoo
  Password icon
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  hoangvanhienhoangvanhien shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

  2 comments

  Sign in
  Check!
  (thinking…)
  Reset
  or sign in with
  • yahoo
   Password icon
   Signed in as (Sign out)
   Submitting...
   • Phạm Cát Phạm Cát commented  ·   ·  Flag as inappropriate

    Trời ơi là trời đến bây giờ mà vẫn có những cán bộ cấp thứ trửng còn đứng ra bảo vệ đường sắt khổ rộng 1 mét . Khổ 1m không thể nào chạy nhanh tầu được , chỉ có lật tầu mà thôi . Tôi thật hổ then với đường sắt VN . Năm 2020 trở thành một nước CNH rồi mà vẫn còn bảo vệ cái đường sắt lạc hậu 1m . mà tôi cũng ngạc nhiên ngay CP , QH cũng chẳng ai quan tâm đến đường sắt ????

   Feedback and Knowledge Base