Hi, please let us know how we can improve further.

quangteo_9282

gfhhgjmkh,.xcvd

44th xếp hạng
bình chọn
Đăng nhập
Đăng nhập với tên (Đăng xuất)
Bạn có lượt bình chọn (?) (Đang xử lý…)
hoangvanhien chia sẻ ý kiến  ·   ·  Báo ý kiến không hợp lệ…  ·  Admin →

2 nhận xét

Đăng nhập
Đăng nhập với tên (Đăng xuất)
Đang gửi...
  • Phạm Cát đã bình luận  ·   ·  Báo vi phạm không đúng

    Trời ơi là trời đến bây giờ mà vẫn có những cán bộ cấp thứ trửng còn đứng ra bảo vệ đường sắt khổ rộng 1 mét . Khổ 1m không thể nào chạy nhanh tầu được , chỉ có lật tầu mà thôi . Tôi thật hổ then với đường sắt VN . Năm 2020 trở thành một nước CNH rồi mà vẫn còn bảo vệ cái đường sắt lạc hậu 1m . mà tôi cũng ngạc nhiên ngay CP , QH cũng chẳng ai quan tâm đến đường sắt ????

Phản hồi và tài liệu giải đáp