Viet Nam Homepage

Hi, xin vui lòng cho chúng tôi biết làm thế nào chúng ta có thể cải thiện hơn nữa.

You've used all your votes and won't be able to post a new idea, but you can still search and comment on existing ideas.

There are two ways to get more votes:

 • When an admin closes an idea you've voted on, you'll get your votes back from that idea.
 • You can remove your votes from an open idea you support.
 • To see ideas you have already voted on, select the "My feedback" filter and select "My open ideas".
(thinking…)

Enter your idea and we'll search to see if someone has already suggested it.

If a similar idea already exists, you can support and comment on it.

If it doesn't exist, you can post your idea so others can support it.

Enter your idea and we'll search to see if someone has already suggested it.

 1. 52nd ranked
  Vote
  Sign in
  Check!
  (thinking…)
  Reset
  or sign in with
  • yahoo
   Password icon
   Signed in as (Sign out)
   You have left! (?) (thinking…)
   1 comment  ·  Other  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  • 52nd ranked
   Vote
   Sign in
   Check!
   (thinking…)
   Reset
   or sign in with
   • yahoo
    Password icon
    Signed in as (Sign out)
    You have left! (?) (thinking…)
    0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
   • 52nd ranked
    Vote
    Sign in
    Check!
    (thinking…)
    Reset
    or sign in with
    • yahoo
     Password icon
     Signed in as (Sign out)
     You have left! (?) (thinking…)
     0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
    • 52nd ranked
     Vote
     Sign in
     Check!
     (thinking…)
     Reset
     or sign in with
     • yahoo
      Password icon
      Signed in as (Sign out)
      You have left! (?) (thinking…)
      0 comments  ·  Mobile  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
     • tôi lấy lại nick đổi mk thành công nhưng ko thể xem hộp thư? tại sao???

      tôi lấy lại nick đổi mk thành công nhưng ko thể xem hộp thư? tại sao?

      52nd ranked
      Vote
      Sign in
      Check!
      (thinking…)
      Reset
      or sign in with
      • yahoo
       Password icon
       Signed in as (Sign out)
       You have left! (?) (thinking…)
       0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
      • tôi vừa bị kẻ gian xóa số điện thoại khôi phục và email khôi phục khoảng 20h00 - 20h50, tài khoản yahoo : bpham155@yahoo.com

       Giúp tôi lấy lại mật khẩu, số điện thoại khôi phục cũ : 01688507284 và 01224370196
       Mail khôi phục cũ: superpazooka01@gmail com
       superpazooka05@gmail.com

       52nd ranked
       Vote
       Sign in
       Check!
       (thinking…)
       Reset
       or sign in with
       • yahoo
        Password icon
        Signed in as (Sign out)
        You have left! (?) (thinking…)
        0 comments  ·  Ads Feedback  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
       • 52nd ranked
        Vote
        Sign in
        Check!
        (thinking…)
        Reset
        or sign in with
        • yahoo
         Password icon
         Signed in as (Sign out)
         You have left! (?) (thinking…)
         0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
        • tai khoan yahoo bi khoa

         Lam on giup minh voi , yahoo cua minh khong dang nhap duoc ,huhu!!

         12th ranked
         Vote
         Sign in
         Check!
         (thinking…)
         Reset
         or sign in with
         • yahoo
          Password icon
          Signed in as (Sign out)
          You have left! (?) (thinking…)
          2 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
         • 42nd ranked
          Vote
          Sign in
          Check!
          (thinking…)
          Reset
          or sign in with
          • yahoo
           Password icon
           Signed in as (Sign out)
           You have left! (?) (thinking…)
           0 comments  ·  Other  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
          • 52nd ranked
           Vote
           Sign in
           Check!
           (thinking…)
           Reset
           or sign in with
           • yahoo
            Password icon
            Signed in as (Sign out)
            You have left! (?) (thinking…)
            0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
           • 52nd ranked
            Vote
            Sign in
            Check!
            (thinking…)
            Reset
            or sign in with
            • yahoo
             Password icon
             Signed in as (Sign out)
             You have left! (?) (thinking…)
             0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
            • 42nd ranked
             Vote
             Sign in
             Check!
             (thinking…)
             Reset
             or sign in with
             • yahoo
              Password icon
              Signed in as (Sign out)
              You have left! (?) (thinking…)
              0 comments  ·  Ads Feedback  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
             • 52nd ranked
              Vote
              Sign in
              Check!
              (thinking…)
              Reset
              or sign in with
              • yahoo
               Password icon
               Signed in as (Sign out)
               You have left! (?) (thinking…)
               2 comments  ·  Other  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
              • toi muon yahoo sua doi

               Toi muon yahoo cho dang ky ten tai khoan bang so dung dau

               52nd ranked
               Vote
               Sign in
               Check!
               (thinking…)
               Reset
               or sign in with
               • yahoo
                Password icon
                Signed in as (Sign out)
                You have left! (?) (thinking…)
                0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
               • mo rong tinh nang dang ky tai khoan

                Toi muon yahoo mo rong cho phep nguoi dung dang ky tai khoan yahoo bang so dung dau lam vay nguoi dung co the de dang nho tai khoan hon

                52nd ranked
                Vote
                Sign in
                Check!
                (thinking…)
                Reset
                or sign in with
                • yahoo
                 Password icon
                 Signed in as (Sign out)
                 You have left! (?) (thinking…)
                 0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
                • Đã quên mật khẩu yahoo, nhưng còn số điện thoại mà ko biết sao lấy lại mật khẩu

                 Đã quên mật khẩu yahoo, nhưng còn số điện thoại mà ko biết sao lấy lại mật khẩu

                 52nd ranked
                 Vote
                 Sign in
                 Check!
                 (thinking…)
                 Reset
                 or sign in with
                 • yahoo
                  Password icon
                  Signed in as (Sign out)
                  You have left! (?) (thinking…)
                  0 comments  ·  Editorial Feedback  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
                 • 52nd ranked
                  Vote
                  Sign in
                  Check!
                  (thinking…)
                  Reset
                  or sign in with
                  • yahoo
                   Password icon
                   Signed in as (Sign out)
                   You have left! (?) (thinking…)
                   0 comments  ·  Ads Feedback  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
                  • 52nd ranked
                   Vote
                   Sign in
                   Check!
                   (thinking…)
                   Reset
                   or sign in with
                   • yahoo
                    Password icon
                    Signed in as (Sign out)
                    You have left! (?) (thinking…)
                    0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
                   • Xin vui lòng cho biết cách kiểm tra tất cả email có liên kết tới tài khoản của tôi. Xin cảm ơn

                    Xin vui lòng cho biết cách kiểm tra tất cả email có liên kết tới tài khoản của tôi. Xin cảm ơn

                    52nd ranked
                    Vote
                    Sign in
                    Check!
                    (thinking…)
                    Reset
                    or sign in with
                    • yahoo
                     Password icon
                     Signed in as (Sign out)
                     You have left! (?) (thinking…)
                     0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
                    • 52nd ranked
                     Vote
                     Sign in
                     Check!
                     (thinking…)
                     Reset
                     or sign in with
                     • yahoo
                      Password icon
                      Signed in as (Sign out)
                      You have left! (?) (thinking…)
                      0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
                     ← Previous 1 3 4 5 12 13
                     • Don't see your idea?

                     Feedback and Knowledge Base