Ομάδες Yahoo

Καλως Ορίσατε στο feedback forum των Ομάδων Υahoo! Όλες οι ιδέες και οι γνώμες σας είναι καλοδεχούμενες. Παρακαλώ μοιραστείτε την γνώμη σας για τις Ομάδες Yahoo και ψηφήστε τις ιδέες που σας αρέσουν.

Για οποιαδήποτε βοήθεια για την υπηρεσία παρακαλώ επισκεφτείτε τη “Σελίδα Βοηθείας” http://help.yahoo.com/kb/index?page=product&y=PROD_GRPS&locale=en_US

The Yahoo product feedback forum now requires a valid Yahoo ID and password to participate.

You are now required to sign-in using your Yahoo email account in order to provide us with feedback and to submit votes and comments to existing ideas. If you do not have a Yahoo ID or the password to your Yahoo ID, please sign-up for a new account.

If you have a valid Yahoo ID and password, follow these steps if you would like to remove your posts, comments, votes, and/or profile from the Yahoo product feedback forum.

Πως μπορούμε να βελτιωθούμε;

You've used all your votes and won't be able to post a new idea, but you can still search and comment on existing ideas.

There are two ways to get more votes:

  • When an admin closes an idea you've voted on, you'll get your votes back from that idea.
  • You can remove your votes from an open idea you support.
  • To see ideas you have already voted on, select the "My feedback" filter and select "My open ideas".
(thinking…)

Enter your idea and we'll search to see if someone has already suggested it.

If a similar idea already exists, you can support and comment on it.

If it doesn't exist, you can post your idea so others can support it.

Enter your idea and we'll search to see if someone has already suggested it.

  1. ~ No ideas found ~
  • Don't see your idea?

Ομάδες Yahoo

Feedback and Knowledge Base