Ομάδες Yahoo

Καλως Ορίσατε στο feedback forum των Ομάδων Υahoo! Όλες οι ιδέες και οι γνώμες σας είναι καλοδεχούμενες. Παρακαλώ μοιραστείτε την γνώμη σας για τις Ομάδες Yahoo και ψηφήστε τις ιδέες που σας αρέσουν.

Για οποιαδήποτε βοήθεια για την υπηρεσία παρακαλώ επισκεφτείτε τη “Σελίδα Βοηθείας” http://help.yahoo.com/kb/index?page=product&y=PROD_GRPS&locale=en_US

The Yahoo product feedback forum now requires a valid Yahoo ID and password to participate.

You are now required to sign-in using your Yahoo email account in order to provide us with feedback and to submit votes and comments to existing ideas. If you do not have a Yahoo ID or the password to your Yahoo ID, please sign-up for a new account.

If you have a valid Yahoo ID and password, follow these steps if you would like to remove your posts, comments, votes, and/or profile from the Yahoo product feedback forum.

Πως μπορούμε να βελτιωθούμε;

Χρησιμοποιήσατε όλες τις ψήφους σας και δε μπορείτε να αναρτήσετε νέα ιδέα αλλά μπορείτε να αναζητήσετε και να σχολιάσετε υπάρχουσες ιδέες.

Υπάρχουν δύο τρόποι για να λάβετε περισσότερες ψήφους:

  • Όταν ένας διαχειριστής κλείσει μια ιδέα στην οποία ψηφίσατε, λαμβάνετε πίσω τις ψήφους από αυτή την ιδέα.
  • Μπορείτε να αφαιρέσετε ψήφους από μια ανοιχτή ιδέα που υποστηρίζετε.
  • Για να δούμε τις ιδέες σας έχουν ήδη ψηφιστεί, επιλέξτε το "τα σχόλιά μου" φιλτράρουν και επιλέξτε "ανοικτή ιδέες μου".
(περιμένετε …)

Καταγράψτε την ιδέα σας και θα ερευνήσουμε να δούμε αν κάποιος την έχει ήδη προτείνει.

Αν υπάρχει ήδη μια παρόμοια ιδέα, μπορείτε να υποστηρίξετε και να το σχολιάσουν.

Αν δεν υπάρχει, μπορείτε να αναρτήσετε την ιδέα σας έτσι ώστε οι άλλοι μπορεί να την υποστηρίξει.

Καταγράψτε την ιδέα σας και θα ερευνήσουμε να δούμε αν κάποιος την έχει ήδη προτείνει.

  1. ~ Δε βρέθηκαν ιδέες ~
  • Δεν βλέπετε την ιδέα σας;

Σχόλια και Βάσης Γνώσης