สวัสดีกรุณาแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถปรับปรุงประสบการณ์ Yahoo คำตอบของคุณ

อย่ารบกวนการ ค้นหาไดไหม ผมขอร้อง น่ารำคาญ

หยุดเถอะครับ อย่าขึ้นเวป มารบกวนกันเลย ผมต้องการค้นหา ใน กูเกิ้ล ไม่ใช่ ยาฮู
ใน ( รำคาญ ) ค้นหาอะไร ก็ยาก จะค้นหาอะไร ก็ขึ้นมารบกวน ทุกครั้ง หยุดเถอะ
( น่ารำคาญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญ) มากกกกกกกกกกกกกกกกกกก

1st ranked
Vote
Sign in
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
frong shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

0 comments

Sign in
Signed in as (Sign out)
Submitting...

Feedback and Knowledge Base