Thể thao Fantasy

Chào mừng bạn đến với diễn đàn phản hồi dành cho Thể thao Fantasy. Chúng tôi sẽ xem lại mỗi bài đăng trong diễn đàn nhưng không thể trả lời tất cả các nhận xét. Cảm ơn bạn đã phản hồi và chúc may mắn trong mùa giải này!

Cho chúng tôi biết chúng tôi có thể cải thiện kinh nghiệm của bạn bè.

You've used all your votes and won't be able to post a new idea, but you can still search and comment on existing ideas.

There are two ways to get more votes:

 • When an admin closes an idea you've voted on, you'll get your votes back from that idea.
 • You can remove your votes from an open idea you support.
 • To see ideas you have already voted on, select the "My feedback" filter and select "My open ideas".
(thinking…)

Enter your idea and we'll search to see if someone has already suggested it.

If a similar idea already exists, you can support and comment on it.

If it doesn't exist, you can post your idea so others can support it.

Enter your idea and we'll search to see if someone has already suggested it.

 1. không xem được đội hình của bạn bè trong group?

  Không xem được đội hình bạn bè trong group?

  1st ranked
  Vote
  Sign in
  Check!
  (thinking…)
  Reset
  or sign in with
  • yahoo
   Password icon
   Signed in as (Sign out)
   You have left! (?) (thinking…)
   0 comments  ·  đề xuất  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  • Don't see your idea?

  Thể thao Fantasy

  Feedback and Knowledge Base