Yahoo Messenger

Các bài mới Yahoo Messenger cho phép bạn chia sẻ hình ảnh, gửi ảnh GIF, và thậm chí cả các tin nhắn unsend. Đó là cách nhanh nhất để giữ liên lạc.

Diễn đàn này được thiết kế để thu thập thông tin phản hồi hoặc lời đề nghị trên Yahoo Messenger. Để được hỗ trợ với các câu hỏi messenger kỹ thuật hoặc tổng hợp, xin vui lòng liên hệ Yahoo Customer Care.

Hãy cho chúng tôi như thế nào chúng ta có thể cải thiện * Yahoo Messenger * kinh nghiệm của bạn. Các chi tiết cụ thông tin phản hồi của bạn, hữu ích hơn cho chúng ta. Trong khi chúng tôi không thể đáp ứng mọi đề nghị, chúng tôi xem xét thường xuyên và đưa họ rất nghiêm túc.

Làm thế nào chúng ta có thể cải thiện Yahoo Messenger?

(thinking…)

Enter your idea and we'll search to see if someone has already suggested it.

If a similar idea already exists, you can support and comment on it.

If it doesn't exist, you can post your idea so others can support it.

Enter your idea and we'll search to see if someone has already suggested it.

 1. 11th ranked
  Sign in
  Check!
  (thinking…)
  Reset
  or sign in with
  • yahoo
   Password icon
   Signed in as (Sign out)

   We’ll send you updates on this idea

   2 comments  ·  Web  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  • thân thiện hơn

   dễ dàng hơn

   20th ranked
   Sign in
   Check!
   (thinking…)
   Reset
   or sign in with
   • yahoo
    Password icon
    Signed in as (Sign out)

    We’ll send you updates on this idea

    0 comments  ·  Web  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
   • 20th ranked
    Sign in
    Check!
    (thinking…)
    Reset
    or sign in with
    • yahoo
     Password icon
     Signed in as (Sign out)

     We’ll send you updates on this idea

     0 comments  ·  Web  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
    • 20th ranked
     Sign in
     Check!
     (thinking…)
     Reset
     or sign in with
     • yahoo
      Password icon
      Signed in as (Sign out)

      We’ll send you updates on this idea

      0 comments  ·  Web  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
     • làm thế nào để thay đổi biệt danh trên yahoo

      tôi muốn thay đổi biệt danh trên yahoo,

      20th ranked
      Sign in
      Check!
      (thinking…)
      Reset
      or sign in with
      • yahoo
       Password icon
       Signed in as (Sign out)

       We’ll send you updates on this idea

       3 comments  ·  Web  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
      • Không thể nào thoát hoàn toàn khỏi YM web hoặc offline nick.

       Sau khi đăng nhập web YM thì nick YM luôn hiển thị online trên YM 11.5 cài trên laptop. Sign out khỏi web YM hay Yahoo mail thì vẫn cứ online -__

       20th ranked
       Sign in
       Check!
       (thinking…)
       Reset
       or sign in with
       • yahoo
        Password icon
        Signed in as (Sign out)

        We’ll send you updates on this idea

        0 comments  ·  Web  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
       • Khi cài Yahoo Messenger trên máy tính trang web chỉ cần <a href="ymsgr:sendIM?nick yahoo"> xxx </a>. Với Yahoo Messenger web chat thế nào?

        Khi cài Yahoo Messenger trên máy tính trang web chỉ cần <a href="ymsgr:sendIM?nick yahoo"> xxx </a>. Với Yahoo Messenger web chat thế nào?

        39th ranked
        Sign in
        Check!
        (thinking…)
        Reset
        or sign in with
        • yahoo
         Password icon
         Signed in as (Sign out)

         We’ll send you updates on this idea

         1 comment  ·  Web  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
        • 39th ranked
         Sign in
         Check!
         (thinking…)
         Reset
         or sign in with
         • yahoo
          Password icon
          Signed in as (Sign out)

          We’ll send you updates on this idea

          1 comment  ·  Web  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
         • Don't see your idea?

         Yahoo Messenger

         Feedback and Knowledge Base