Làm thế nào chúng ta có thể cải thiện Yahoo Messenger?

Không gửi được hình ảnh .PNG khi locale của PC là Japanese.

19th xếp hạng
Đăng nhập
Đăng nhập với tên (Đăng xuất)

Chúng tôi sẽ gửi cho bạn thông tin cập nhật về ý tưởng này

Truc NguyenTruc Nguyen chia sẻ ý kiến  ·   ·  Báo ý kiến không hợp lệ…  ·  Admin →

0 nhận xét

Đăng nhập
Đăng nhập với tên (Đăng xuất)
Đang gửi...

Phản hồi và tài liệu giải đáp