Hong Kong Yahoo 娛樂圈

Yahoo產品意見論壇現在需要有效的 Yahoo帳號和密碼才能參與。

您現在必須使用 Yahoo電子信件帳號登入,才能向我們提供意見,以及針對現有的意見投票和留言。 如果您沒有 Yahoo帳號或密碼, 請註冊新帳號

如果您有有效的 Yahoo奇摩帳號和密碼,想要從 Yahoo產品意見論壇 移除您的文章、留言、投票及/或個人檔案 , 請依照下列步驟操作。

我們全心傾聽 - 希望聽到您的意見!

您已經用完所有的選票,將無法發表新的建議,但您仍然可以搜尋和評論現有的建議。

有兩種方法可以得到更多的選票:

 • 當管理員關閉一個你投票的建議,你投給那個建議的選票就會被歸還
 • 你可以從一個已支持的建議中移除選票
 • 想查看你投過票的建議,選擇“我的回饋建議”過濾器並選擇“開啟中的建議”。
(思考中…)

輸入你的建議,我們將搜尋看看是否已經有人提出。

如果有類似的想法已經存在,可以支持和評論。

如果它不存在,你可以發表你的想法,以便其他人可以支持它。

輸入你的建議,我們將搜尋看看是否已經有人提出。

 1. 為何仍80%韓廣告,10%台灣不知名垃圾, 10%中港,黃子韜 TAO跟XM合約糾紛不提

  為何仍80%韓廣告,10%台灣不知名垃圾, 10%中港,黃子韜 TAO跟XM合約糾紛不提, 永不進步黑商作業般狂谷韓劇、垃圾藝人?香港人不做韓奴.

  4th 排名
  投票
  登入
  登入 (登出)
  你還剩下(?) (思考中…)
  1 筆評論  ·  將這個建議標示為不適當…  ·  管理 →
 2. 3rd 排名
  投票
  登入
  登入 (登出)
  你還剩下(?) (思考中…)
  0 筆評論  ·  將這個建議標示為不適當…  ·  管理 →
 3. 4th 排名
  投票
  登入
  登入 (登出)
  你還剩下(?) (思考中…)
  0 筆評論  ·  將這個建議標示為不適當…  ·  管理 →
 4. 而家呢個排版真係十分差劣,固然難搵每份報章專欄,而且廣告仲多過新聞,邊有心機再睇落去。全心傾聽都要有所改善先得架,意見接受態度照舊,遲早無人睇,之後就唔會有人同你落廣告囉。

  而家呢個排版真係十分差劣,固然難搵每份報章專欄,而且廣告仲多過新聞,邊有心機再睇落去。全心傾聽都要有所改善先得架,意見接受態度照舊,遲早無人睇,之後就唔會有人同你落廣告囉。

  1st 排名
  投票
  登入
  登入 (登出)
  你還剩下(?) (思考中…)
  0 筆評論  ·  將這個建議標示為不適當…  ·  管理 →
 5. 1st 排名
  投票
  登入
  登入 (登出)
  你還剩下(?) (思考中…)
  0 筆評論  ·  將這個建議標示為不適當…  ·  管理 →
 • 看不到你的建議?

Hong Kong Yahoo 娛樂圈

建議回饋和知識庫