Como podemos melhorar o New Mail?

Anexo de arrasto

o sistema que ja existia de arrastar o arquivo e anexar deixar de ser ativo

830th ranked
Sign in Sign in with Yahoo
Signed in as (Sign out)

We’ll send you updates on this idea

Eduardo Henrique Zanardini shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

0 comments

Sign in Sign in with Yahoo
Signed in as (Sign out)
Submitting...

Feedback and Knowledge Base